Our Team

Kirit Dholakiya

Ceo

Nidhi Kanani

Hr

Rahul Gamit

Sr. Web Developer

Chirag Kumbhani

Sr. Web Developer

Jignesh Mistry

Sr. Web Developer

Dhruvi Champaneri

Sr. Web Developer

Jay Dholariya

Jr. Web Designer

Henish Patel

Jr. Web Designer

Snehal Patel

Jr. Web Designer

Hardik Patel

Jr. Web Designer

Tirth Sangani

Jr. Web Designer

Priya Virani

Jr. Web Designer

Radhika Rupareliya

Jr. Web Designer

Jahanvee Patel

Jr. Web Designer

Jemisha Kheni

Jr. Web Designer

Monika Jadvani

UX/UI Designer

Litil Singh

UX/UI Designer

Madhvi Jogani

UX/UI Designer

Jignesh Patel

UX/UI Designer

Vatsal Patel

UX/UI Designer

Rohan Raval

UX/UI Designer

Susti Mendapara

UX/UI Designer